BÀI 18 CÁC CÔNG CỤ KHÁC MẶC ĐỊNH MT 4 VÀ CÁC CÔNG CỤ TỰ THIẾT KẾ CÁC LOẠI: ZIGZAG , ENVELOPES, BEAR, BULL, BILL WILLIAMS, ACCELLERATORS,.. VÂN VÂN MÂY MÂY

Về Các công cụ khác mặc định MT 4 Và các công cụ tự thiết kế các loại: Zigzag , Envelopes, Bear, Bull, Bill Williams, Accellerators,.. vân vân mây mây

Riêng các công cụ mặc định MT4 cũng đã rất nhiều. Các bài học chính chúng ta chỉ nói về những công cụ chính Bao gồm MA. MACD, BAND, RSI, ADX,… Ngoài ra các công cụ khác, các công cụ tự thiết kế, vân vân các bạn có thể tự tìm hiểu qua GG, Bài viết này sẽ cập nhật và hoàn thiện sau

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.