Phân tích kỹ thuật với robot PARABOLIC SAR – PSAR

Định Nghĩa

Các bạn có thể tham khảo tại đây

Chi tiết.

Về chi tiết chiến thuật của mình đơn giản thế này thôi.

  1. Nếu SAR bên dưới đường giá thì mua vào, nếu bên trên thì bán ra
  2. Đóng lệnh tại điểm đảo chiều (nếu đang mua mà SAR ở trên đường giá thì đóng lệnh và ngược lại)
Cách giáo dịch với Parabolics SAR
Cách giao dịch với Parabolics SAR

Dưới đây là kết quả backtest PARABOLIC SAR bằng Robot

Tham số

Tham số backtest  PARABOLIC SAR
Tham số backtest PARABOLIC SAR

Trong đó

  • AF = hệ số tăng tốc . Wilder (tác giả của Parabolic SAR) đề xuất giá trị 0,02 cho giá trị ban đầu của AF, sau đó sẽ tăng theo các bước 0,02 cho đến khi đạt giá trị tối đa 0,20. Mình chọn giá trị mặc định luôn. Bạn nào muốn tìm hiểu chi tiết về các chỉ số hay công thức trong chỉ số Parabolic SAR có thể google thêm nhé!.
  • InitialVolumePercent: Đây là giá trị mặc định theo % tài khoản bạn muốn chơi, ví dụ nếu bạn có 1000$ thì nếu chọn InitialVolumePercent=1, thì sẽ chơi 0.1 lot

Trong backtest này mình sử dụng cặp EUR/USD khung D1 nhé. Đây là kết quả chạy

Phân tích thêm

Như trên biểu đồ và kết quả chạy có thể thấy nếu chỉ dùng chỉ số này để trade thì kết quả sẽ không khả quan lắm. Chỉ số này thích hợp với nhưng đoạn xu hướng mạnh. Còn nếu thị trường sideway nó cho chỉ báo sai rất nhiều.

Lời khuyên đưa ra là nên kết hợp với một chỉ báo khác, tuy nhiên phần kết hợp chuyên sâu tôi sẽ phân tích trong một bài viết khác, hôm nay chỉ nói về Parabolic SAR thôi.

Parabolic SAR thích hợp xu hướng tăng mạnh
Khi sideway Parabolic SAR cho tín hiệu sai rất nhiều

Chi tiết robot các bạn down tại đây nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.