Phân tích kỹ thuật với robot RELATIVE STRENGTH INDEX – RSI

  1. Định nghĩa tham khảo tại đây (RSI Relative Strength Index) nhé !
  2. Chạy chi tiết
  • RSI nến trước lớn hơn 70, RSI nến sau nhỏ hơn 70 thì SELL
  • RSI nến trước nhỏ hơn 30, RSN nến sau lớn hơn 30 thì BUY
Relative Strength Index
Chiến lược mua bán bằng RSI-Relative Strength Index 

Dưới đây là kết quả backtest với EUR-USD-D1-01/01/2020 – 20/08/2020

RSI-Kết quả Backtest
RSI-Kết quả Backtest
RSI- Biểu đồ lợi nhuận
RSI- Biểu đồ lợi nhuận
RSI- Phân tích kết quả
RSI- Phân tích kết quả

Chỉ số này nếu chỉ dùng để trade cũng không có kết quả thực sự ấn tượng, lý do nhiều khi ở vùng quá mua, hay quá bán nhưng giá vẫn không thực sự đảo chiều. Để dùng tốt nhất nên kết hợp thêm với các chỉ báo khác.

Các bạn có thể download robot về tối ưu, hoặc thay đổi tại đây nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.