Phân tích kỹ thuật với robot PARABOLIC SAR – PSAR

Như trên biểu đồ và kết quả chạy có thể thấy nếu chỉ dùng chỉ số này để trade thì kết quả sẽ không khả quan lắm. Chỉ số này thích hợp với nhưng đoạn xu hướng mạnh. Còn nếu thị trường sideway nó cho chỉ báo sai rất nhiều.

Lời khuyên đưa ra là nên kết hợp với một chỉ báo khác, tuy nhiên phần kết hợp chuyên sâu tôi sẽ phân tích trong một bài viết khác, hôm nay chỉ nói về Parabolic SAR thôi.

Read more

Link sách forex

Mình gửi link sách forex bên dưới Tổng hợp https://drive.google.com/drive/folders/14ic29wEU49wR_A143J9-t6t1_EsGmdE2?fbclid=IwAR1tH-pdieduuXZEDq2SMyt6I2EyrxFwYEW8RKUHCh_Hbnm8vkrq4SArFWo Đánh bại phố wall https://sachvui.com/ebook/danh-bai-pho-wall-peter-lynch.2978.html Siêu Kinh Tế Học Hài

Read more